registration product insert-coin profit

Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт "Магазин B2B", (далі - "Інтернет Магазин") розташований на доменному імені b2b.jewelry (а також його доменах), може отримати про Користувача під час використання сайту b2b.jewelry (а також його субдоменів), його програм та його продуктів

 1. Визначення термінів

  В справжній політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

  Адміністрація сайту (далі - Адміністрація)
  Уповноважені співробітники на управління сайтом "Магазин B2B", які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними
  Сайт "B2B" (далі - сайт)
  Сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальним адресою (URL): b2b.jewelry, а також на його доменах
  Субдомени
  Сторінки або сукупність сторінок, розташованих на доменах третього рівня, що належать сайту, а також інші тимчасові сторінки, внизу яких вказана контактна інформація Адміністрації
  Користувач сайту (далі Користувач)
  Особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію, матеріали і продукти сайту "Магазин B2B"
  Персональні дані
  Будь-яка інформація, що відноситься прямо або посередньо певній, або визначеній фізичній особі (суб'єкту персональних даних)
  Обробка персональних даних
  Будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача ( поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних
  Конфіденційність персональних даних
  Обов'язковими для дотримання Оператором або іншою, отримавшою доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави
  Cookies
  Невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається за комп'ютером користувача, який веб-клієнт або веб-браузер пересилає кожен раз веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту
  IP-адреса
  Унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, через який Користувач отримує доступ в "Інтернет Магазин"
  Товар
  Продукт, який Користувач замовляє на сайті і оплачує через платіжні системи
 2. Загальні положення

  1. Використання сайту користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача
  2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту
  3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сайту "Магазин B2B". Ми не контролюємо і не несемо відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті
  4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем
 3. Предмет політики конфіденційності

  1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації при реєстрації на сайті, при підписці на інформаційну e-mail розсилку або при оформленні замовлення
  2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми на сайті і включають в себе наступну інформацію:
   • прізвище, ім'я, по батькові Користувача
   • контактний телефон Користувача
   • адреса електронної пошти (e-mail)
   • місце проживання Користувача (при необхідності)
   • адреса доставки Товару (при необхідності)
   • фотографію (при необхідності)
  3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:
   • IP адрес
   • інформація з cookies
   • інформація про браузер
   • час доступу
   • реферер (адрес минулої сторінки)
  4. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації
  5. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення і вирішення технічних проблем
  6. Будь-яка інша особиста інформація не обумовлена вище (історія відвідування, використовування браузера, операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.
 4. Цілі збору персональної інформації користувача

  Персональні дані користувача Адміністрація може використовувати в наступних цілях:

  1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті для його подальшої авторизації, оформлення замовлення та інших дій
  2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних сайту
  3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту, надання послуг і обробки запитів і заявок від Користувача
  4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства
  5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем
  6. Створення облікового запису для використання частин сайту, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису
  7. Повідомлення Користувача по електронній пошті
  8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням сайту
  9. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту
  10. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача
 5. Способи і терміни обробки персональної інформації

  1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
  2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку (в тому числі електронної), операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті, включаючи доставку Товару, документації або e-mail повідомлень.
  3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
  4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
  5. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
  6. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
 6. Права та обов'язки сторін

  1. Користувач має право:
   1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання сайту, і давати згоду на їх обробку.
   2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
   3. Користувач має право на отримання у Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене згідно з федеральними законами. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав.
  2. Адміністрація зобов'язана:
   1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
   2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2 і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
   3. Вживати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
   4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
 7. Відповідальність сторін

  1. Адміністрація, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
  2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
   1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
   2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Ресурсу.
   3. Була розголошена за згодою Користувача.
  3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, в тому числі законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись переліченим, включаючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.
  4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (в тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти і т.д.), До якої він може мати доступ як до частини сайту, несе особа, яка надала таку інформацію.
  5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина сайту, може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на яку захищені і належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті. Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого Змісту (повністю або частково), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого Змісту відповідно до умов окремої угоди.
  6. У відношення текстових матеріалів (статей, публікацій, які перебувають у вільному публічному доступі на сайті) допускається їх поширення за умови, що буде надано посилання на сайт.
  7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток або шкоду, понесену Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на сайті або переданих через нього.
  8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: використання або неможливість використання сайту, або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінки будь-якої третьої особи на сайті.
  9. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті, включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.
 8. Вирішення суперечок

  1. Перед зверненням до суду з позовом з приводу суперечок, що виникають із відносин між Користувачем і Адміністрацією, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання суперечки).
  2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді повідомляє про це заявника претензії про результати розгляду претензії.
  3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд Арбітражного суду м.Вінниця.
  4. До справжньої Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.
 9. Додаткові умови

  1. Адміністрація має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
  2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті "Магазин B2B", якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
  3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: info @ b2b
  4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою http: //b2b.jewerly/privacy